พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี  ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  โดยมี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ฝ่ายทหาร  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 1

  2

 3

 4

 5