สารบัญ

1สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓, แถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรับทราบถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี