พลอากาศตรี ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย อุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ฝ่ายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยมี พันเอก สุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 3

 4

 1

 2

   5

 6